SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

            Uregulowania dotyczące tzw. „służebności przesyłu” zostały wprowadzone do kodeksu w sierpniu 2008 r. Obecnie kwestie tą regulują art. 305¹ –305⁴ Kodeksu cywilnego.

            Służebność przesyłu jest prawem polegającym na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. (np. linie przesyłowe, słupy energetyczne, linie wodociągowe, studzienki kanalizacyjne) prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Oczywiście za stosownym wynagrodzeniem na rzecz właściciela nieruchomości.

            Jeśli ów przedsiębiorca odmówi zawarcia z Państwem stosownej umowy mogą się Państwo zwrócić do Sądu właściwego do miejsca położenia nieruchomości w celu ustanowienia służebności za odpowiednim wynagrodzeniem.

            W sytuacji, gdy urządzenia przesyłowe istnieją na nieruchomości od wielu lat może przysługiwać właścicielowi także odszkodowanie za bezumowne korzystanie z jego własności, ale za nie więcej niż 10 lat wstecz.

            Należy jednakże pamiętać, że urządzenia przesyłowe podlegają instytucji zasiedzenia, dlatego nie warto czekać z dochodzeniem swoich praw.

            W naszej Kancelarii bezpłatnie przeanalizujemy dla Ciebie kwestie urządzeń przesyłowych na Twojej nieruchomości. Pamiętajcie Państwo, aby zabrać ze sobą numer księgi wieczystej oraz dokładny adres nieruchomości. Pomocne mogą okazać się także zdjęcia.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *