KANCELARIA ADWOKACKA ADW. MICHAŁ KOŁBA, ADW.PIOTR KOŁBA S.C.

OCZEKUJ OBSŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

Masz pewność, że przedstawimy Ci najkorzystniejszą i najprostszą drogę do rozwiązania Twojego problemu. Naszym celem jest także wskazanie drogi, która będzie dla naszych klientów najbardziej uzasadniona ekonomicznie.

OBSZARY DZIAŁANIA

Uzyskasz u nas pomoc w zakresie następujących dziedzin prawa:

PRAWO CYWILNE

 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym za wypadki komunikacyjne
 • windykacje długów
 • sprawy o zapłatę
 • roszczenia z umów o roboty budowlane
 • rozgraniczenie
 • zasiedzenie
 • wpisy w księgach wieczystych
 • kredyty frankowe
 • polisolokaty
 • tzw.”upadłość konsumencka”

PRAWO PRACY

 • sporządzanie i kontrola umów oraz form zatrudnienia
 • niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę przez pracodawcę lub pracownika
 • odszkodowania za mobbing
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki przy pracy

PRAWO KARNE

 • obrona zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym we wszelkich rodzajach spraw karnych, w tym karnych skarbowych
 • posiedzenia aresztowe (tymczasowe aresztowanie)

PRAWO GOSPODARCZE

 • sprawy o zapłatę
 • windykacja należności
 • sporządzanie projektów umów
 • bieżąca obsługa prawna firm

PRAWO RODZINNE

 • rozwody
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem

PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • działy spadku
 • zachowek
 • nieważność testamentu

NIERUCHOMOŚCI

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • działy spadku
 • zachowek
 • nieważność testamentu
 • zasiedzenia
 • zniesienia współwłasności
 • rozgraniczenia
 • uwłaszczenia

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • sprawy o zapłatę
 • windykacja należności
 • sporządzanie projektów umów
 • bieżąca obsługa prawna firm

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

 • odwołania od decyzji
 • skarga na bezczynność organu
 • pozwolenie na budowę i użytkowanie
 • zajęcie pasa drogowego
 • rozbiórka budowli