KOSZTY SĄDOWE

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu są uregulowaniami, których zamierzeniem jest zapewnienie dostępu do Sądu osobom bez wystarczających środków pieniężnych.             Wniosek o zwolnienie lub/i ustanowienie pełnomocnika najrozsądniej złożyć już wraz z pozwem/wnioskiem, załączając odpowiedni formularz, który zawiera podstawowe informacje o Państwa osobie.             Wniesienie …

KOSZTY SĄDOWE Read More »

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

            Uregulowania dotyczące tzw. „służebności przesyłu” zostały wprowadzone do kodeksu w sierpniu 2008 r. Obecnie kwestie tą regulują art. 305¹ –305⁴ Kodeksu cywilnego.             Służebność przesyłu jest prawem polegającym na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. (np. linie przesyłowe, …

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU Read More »

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Dla wielu dłużników rozwiązaniem narastających zobowiązań będzie tzw. upadłość konsumencka – Sąd takie zobowiązania umarza w całości lub ustali stosowny plan spłaty, po którego wykonaniu pozostałe długi również zostaną umorzone.             Niezwykle istotne jest, iż postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników zostaną na czas trwania postępowania o upadłość zawieszone.             Przesłanki ogłoszenia upadłości             W obecnych …

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Read More »