KOSZTY SĄDOWE

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu są uregulowaniami, których zamierzeniem jest zapewnienie dostępu do Sądu osobom bez wystarczających środków pieniężnych.

            Wniosek o zwolnienie lub/i ustanowienie pełnomocnika najrozsądniej złożyć już wraz z pozwem/wnioskiem, załączając odpowiedni formularz, który zawiera podstawowe informacje o Państwa osobie.

            Wniesienie pozwu połączone jest z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd nie podejmuje żadnej czynności w odniesieniu do pisma procesowego, które nie zostało należycie opłacone.

            Jednakże opłacenie pisma procesowego nie będzie konieczne, gdy strona wraz z pozwem złoży wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 102 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.             Pomożemy Państwo wypełnić wszelkie potrzebne dokumenty. Udzielimy także informacji, czy w danej sytuacji majątkowej mogą Państwo liczyć na zwolnienie od całości lub części kosztów oraz ustanowienie pełnomocnika. Za sporządzenie takiego wniosku i wypełnienie formularza nie pobieramy dodatkowych opłat.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *