jak odwołać się od decyzji

Jak skutecznie odwołać się od niekorzystnej decyzji administracyjnej?

Czy otrzymałeś/aś niedawno decyzję administracyjną, z którą się nie zgadzasz? Może dotyczy ona Twojej działalności gospodarczej, budowy domu czy przyznania świadczenia – i wydaje Ci się, że nie uwzględnia ona wszystkich faktów lub została wydana z naruszeniem prawa. Istnieje sposób, aby poddać w wątpliwośc taką decyzję: proces odwoławczy. W tym artykule dowiesz się, jak krok po kroku przygotować i złożyć odwołanie.

Krok 1: Zrozumienie decyzji

Przeczytaj pismo uważnie. Zwróć uwagę na jego uzasadnienie – powody, dla których organ administracyjny podjął taką, a nie inną decyzję. Sprawdź, czy decyzja zawiera wszystkie wymagane elementy, takie jak pouczenie o prawie do złożenia odwołania, terminie i miejscu, gdzie je należy złożyć.

Krok 2: Określenie terminu na odwołanie

Z reguły masz 14 dni od daty otrzymania decyzji na złożenie odwołania, ale ten termin może się różnić w zależności od przypadku i jest zawsze podany w pouczeniu. Nie przegap tego terminu, gdyż odwołanie złożone po terminie będzie miało małe szanse na rozpatrzenie.

Krok 3: Zebranie dodatkowych dowodów

Jeśli masz nowe dowody lub informacje, które nie były wcześniej rozpatrywane, załącz je do odwołania. Mogą to być np. nowe zaświadczenia, opinie ekspertów czy dodatkowe dokumenty.

Krok 4: Napisanie odwołania

Odwołanie powinno być pisemne i zawierać:

  • Twoje imię, nazwisko i adres;
  • Oznaczenie decyzji, od której się odwołujesz (np. numer, data);
  • Dokładne argumenty, dlaczego uważasz decyzję za niewłaściwą;
  • Ewentualne nowe dowody;
  • Twoje podpis.

Krok 5: Wskazanie żądania

Jasno określ, czego oczekujesz – czy jest to uchylenie decyzji w całości, zmiana jej treści, czy przeprowadzenie ponownego rozpatrzenia sprawy.

Krok 6: Złożenie odwołania

Odwołanie należy złożyć w organie, który wydał decyzję (np. urząd miasta, gminy), chyba że decyzja wskazuje inaczej. Warto zrobić to osobiście i zachować potwierdzenie nadania, albo wysłać pismo za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.

Krok 7: Cierpliwość

Po złożeniu odwołania musisz poczekać na jego rozpatrzenie. Jeśli organ administracyjny utrzyma w mocy swoją decyzję, masz prawo złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Co ważne:

  • Odwołanie nie wstrzymuje automatycznie wykonania decyzji. Jeśli chcesz to zrobić, musisz złożyć osobny wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.
  • W trakcie postępowania odwoławczego masz prawo do korzystania z pomocy prawnika lub radcy prawnego.
  • Jeżeli uważasz, że sprawa jest zbyt skomplikowana, rozważ konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie administracyjnym.

Pamiętaj, że odwołanie to Twoje prawo, a dokładne i przemyślane jego przygotowanie zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Nie bój się korzystać z dostępnych środków prawnych, aby dochodzić swoich praw!

Jeśli potrzebujesz wsparcia adwokata z Końskich w procesie odwoławczym – serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *