Służebność przesyłu

            Uregulowania dotyczące tzw. “służebności przesyłu” zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w sierpniu 2008 r. Obecnie kwestie tą regulują art. 305¹ –3054

Kodeksu cywilnego.

            Służebność przesyłu jest prawem polegającym na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 (np. słupy przesyłowe, linie wodociągowe, studzienki kanalizacyjne) prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Oczywiście za stosownym wynagrodzeniem na rzecz właściciela nieruchomości.

            Jeśli ów przedsiębiorca odmówi zawarcia z Państwem stosownej umowy mogą się Państwo zwrócić do Sądu właściwego do miejsca położenia nieruchomości w celu rozstrzygnięcia spornej kwestii.

            W sytuacji urządzenia przesyłowe istnieją na nieruchomości od wielu lat może przysługiwać właścicielowi także odszkodowanie za bezumowne korzystanie z jego własności, ale za nie więcej niż 10 lat wstecz.

            Należy jednakże pamiętać, że urządzenia przesyłowe podlegają instytucji zasiedzenia, dlatego nie warto czekać z dochodzeniem swoich praw.

            W naszej Kancelarii bezpłatnie przeanalizujemy dla Ciebie kwestie urządzeń przesyłowych dla Twojej nieruchomości. Pamiętajcie Państwo, aby zabrać ze sobą numer księgi wieczystej oraz dokładny adres nieruchomości. Pomocne mogą okazać się także zdjęcia.