Oferta

Obszary działania:

Nasza Kancelaria świadczy usługi w większości dziedzin prawa, a w szczególności:

Prawo cywilne:

- odszkodowania (w tym za wszelkie szkody w wypadkach komunikacyjnych),
- windykacje długów,
- ubezwłasnowolnienie częściowe/całkowite,
- ochrona posiadania,
- zasiedzenie,
- wpisy w księgach wieczystych.

Prawo spadkowe:
- ustalenie nieważności testamentu,
- wykonanie zapisu,
- zachowek,
- stwierdzenie nabycia spadku,
- zabezpieczenie spadku,
- wyjawienie przedmiotów spadkowych,
- dział spadku 

Prawo rodzinne:
- rozwody,
- zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa,
- alimenty,
- władza rodzicielska,
- ustalenie macierzyństwa,
- zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
- pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- zniesienie współwłasności.

Prawo karne:
- obrona w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym we wszelkich sprawach karnych.

Prawo handlowe
- kompleksowa obsługa spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych,
- przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek.

Nieruchomości:
- analiza stanu prawnego nieruchomości wraz z analizą ksiąg wieczystych,
- wywłaszczenia i odszkodowania,
- wszelkie umowy dotyczące nieruchomości (kupno, sprzedaż, dzierżawa, darowizna, najem),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- rozgraniczenie nieruchomości.

Postępowanie egzekucyjne:
- skarga na czynności komornika,
- pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Prawo lotnicze:
- odszkodowania za opóźniony i odwołany lot,
- wszelkie szkody poniesione przez pasażerów podczas lotu (w tym za uszkodzenia bagażu).

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne:
- odwołania od decyzji,
- skarga na bezczynność organu,
- pozwolenie na budowę/użytkowanie,
- zajęcie pasa drogowego,
- rozbiórka budowli.

Prawo gospodarcze:  
- windykacja długów,
- sporządzanie umów,
- bieżąca pomoc prawna i kontrola w działalności spółki.

Prawo pracy:
- sporządzanie i kontrola umów oraz form zatrudnienia,
- niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę przez pracodawcę lub pracownika,
- odszkodowania za mobbing.

Inne dziedziny prawa:
- prawo rolne (w tym "odralnianie" gruntów),
- prawo własności przemysłowej (ochrona konkurencji),
- spory dotyczące domen internetowych,
- padłość konsumencka oraz przedsiębiorców, 
- stanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.

     Ponadto świadczymy kompleksową obsługę prawną wszelkich podmiotów gospodarczych oraz administracyjnych w tym spółdzielni mieszkaniowych, urzędów gminy oraz spółek prawa handlowego i cywilnego.


Informacje

Jeśli nie radzisz sobie ze spłatą długów masz możliwość ogłoszenia upadłości i umorzenia zobowiązań.
Czytaj więcej...

Wiesz, że za umieszczenie urządzeń przesyłowych na Twojej nieruchomości przysługuje Ci odszkodowanie?
Czytaj więcej...

Zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje Ci jeśli nie posiadasz wystarczających środków pieniężnych na dochodzenie swoich praw przed Sądem.
Czytaj więcej...

Fiat iustitia, pereat mundus. – “sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć”                                                                                Św. Augustyn


Aequitas sequitur legem. – słuszność idzie za prawem