Nasz zespół

adw. Michał Kołba - ukończył dzienne studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. Następnie odbył aplikację sądową w latach 1981-1983, zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem sędziowskim. Nie podjął jednak pracy w sądownictwie, natomiast w 1984 r. złożył egzamin radcowski i w tymże roku wpisany został na listę radców prawnych.

W zawodzie praktykuje nieustannie od 1983 r., w formie własnej działalności od 1996 r.
Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze wszelkich podmiotów gospodarczych, w tym spółek akcyjnych i zagranicznych,  a także jednostek samorządu terytorialnego Posługuje się biegle językiem angielskim.

adw. Piotr Kołba - ukończył dzienne studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 r. W roku 2018 r. ukończył aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Absolwent Center for American Law Studies organizowanym przez University of Florida. Biegle posługuje się jezykiem angielskim w tym angielskim prawniczym.